VDS KVM WIN

Setup Time: 12h Max (Manually)

VDS KVM - WIN8G
Sadece..
€13.00EUR Aylık

8 GB DDR4 ECC Memory
4 vCores E5-2683 v3 up 3GHz
60 GB SSD
1 Gbps Port
5 TB Bandwidth
Anti-DDoS Standard

VDS KVM - WIN16G
Sadece..
€21.00EUR Aylık

16 GB DDR4 ECC Memory
6 vCores E5-2683 v3 up 3GHz
120 GB SSD
1 Gbps Port
5 TB Bandwidth
Anti-DDoS Standard

VDS KVM - WIN24G
Sadece..
€28.00EUR Aylık

24 GB DDR4 ECC Memory
8 vCores E5-2683 v3 up 3GHz
180 GB SSD
1 Gbps Port
10 TB Bandwidth
Anti-DDoS Standard

VDS KVM - WIN32G 0 Mevcut
Sadece..
€39.00EUR Aylık

32 GB DDR4 ECC Memory
10 vCores Intel® XEON® E5 up 3.0GHz
240 GB SSD
1 Gbps Port (700Mbit guaranteed)
10 TB Bandwidth