الإجراءات

VDS KVM WIN

Setup Time: 12h Max (Manually)
 • VDS KVM - WIN8G
  €13.00
  شهري
  €36.00
  ربع سنوي
  €74.00
  نصف سنوي

  • 8 GB DDR4 ECC Memory
   4 vCores E5-2683 v3 up 3GHz
   60 GB SSD
   1 Gbps Port
   5 TB Bandwidth
   Anti-DDoS Standard
 • VDS KVM - WIN16G
  €21.00
  شهري
  €59.00
  ربع سنوي
  €120.00
  نصف سنوي

  • 16 GB DDR4 ECC Memory
   6 vCores E5-2683 v3 up 3GHz
   120 GB SSD
   1 Gbps Port
   5 TB Bandwidth
   Anti-DDoS Standard
 • VDS KVM - WIN24G
  €28.00
  شهري
  €80.00
  ربع سنوي
  €163.00
  نصف سنوي

  • 24 GB DDR4 ECC Memory
   8 vCores E5-2683 v3 up 3GHz
   180 GB SSD
   1 Gbps Port
   10 TB Bandwidth
   Anti-DDoS Standard
 • VDS KVM - WIN32G
  €39.00
  شهري
  €111.00
  ربع سنوي
  €229.00
  نصف سنوي

  • 32 GB DDR4 ECC Memory
   10 vCores Intel® XEON® E5 up 3.0GHz
   240 GB SSD
   1 Gbps Port (700Mbit guaranteed)
   10 TB Bandwidth